Category Archives: Đất Trồng

Những người làm vườn, những nông dân có kinh nghiệm trong nền nông nghiệp hiện đại đều biết rằng một khu vườn xanh tốt, năng suất và bền vững bắt đầu từ đất trồng giàu chất dinh dưỡng và những tính chất tốt.

Hầu hết các loài cây trồng phát triển mạnh ở những loại đất thoát nước tốt, hơi chua và giàu chất hữu cơ. Tuy nhiên, thách thức của người làm vườn là hầu hết các loại đất tự nhiên không hội đủ những tính chất này. Đất tự nhiên cần được xử lý, cải tạo để cung cấp các điều kiện cần thiết cho sự phát triển mạnh mẽ của cây trồng.

Có nhiều loại đất nông nghiệp khác nhau, mỗi loại có những đặc tính và thành phần khác nhau. Để hoạt động trồng trọt làm vườn có hiệu quả. Bạn cần có những kiến thức nhất định về đất để có thể cải tạo và duy trì sức khỏe của đất.

Chăm sóc đất, đòi hỏi cả kiến thức và sự kiền trì nhẫn nại của người làm vườn. Chuyên mục này nhầm cung cấp những thông tin và tin tức cần thiết về kiến thức xác định sức khỏe của đất và cách cải tạo đất trồng tốt nhất cho cây.