Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng Cây Trồng

Chất điều hòa sinh trưởng thực vật (còn gọi là các hocmon sinh trưởng) là những chất được sinh ra trong cây để điều khiển các quá trình sinh trưởng phát triển của cây trong các giai đoạn phát triển như nảy mầm, lớn lên, ra hoa, kết quả. Có 2 loại thuốc điều hòa sinh trưởng phổ biến là thuốc kích rễ và thuốc kích mầm.