Chính Sách Bảo Mật Người Dùng Của Website Azfarmign.vn

 

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn tốt hơn, chúng tôi cung cấp thông báo này giải thích các phương pháp thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể thực hiện về cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng. Để dễ dàng tìm thấy thông báo này, chúng tôi cung cấp thông báo này trên trang chủ của mình và tại mọi thời điểm mà thông tin nhận dạng cá nhân có thể được yêu cầu.

Google AdsenseDouble Read DART Cookie Google, với tư cách là nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web này. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép họ phân phát quảng cáo cho khách truy cập dựa trên lượt truy cập của họ vào trang web này cũng như các trang web khác trên internet.

Để chọn không tham gia cookie DART, bạn có thể truy cập vào chính sách bảo mật của mạng nội dung và quảng cáo của Google tại Sử dụng cookie trong quảng cáo của Google. Việc theo dõi người dùng thông qua cơ chế cookie DART tùy thuộc vào quảng cáo của Google chính sách bảo mật.

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của Bên thứ ba khác cũng có thể sử dụng cookie để theo dõi hoạt động của người dùng trên trang web này nhằm đo lường hiệu quả quảng cáo và các lý do khác sẽ được cung cấp trong chính sách bảo mật của riêng họ, azfarming.vn không có quyền truy cập hoặc kiểm soát đối với những cookie có thể được sử dụng này bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Thu thập Thông tin Cá nhân Khi truy cập azfarming.vn, địa chỉ IP được sử dụng để truy cập trang web sẽ được ghi lại cùng với ngày và giờ truy cập. Thông tin này hoàn toàn được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi để sử dụng nội bộ. Quan trọng nhất, mọi địa chỉ IP được ghi lại không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba Chúng tôi đã bao gồm các liên kết trên trang này để bạn sử dụng và tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật trên các trang web này. Bạn nên biết rằng chính sách bảo mật của những trang này có thể khác với chính sách của chúng tôi. Các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này Nội dung của tuyên bố này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào, theo quyết định của chúng tôi.